Proces

Krok po kroku k hodnotným výsledkům

Group 3 PROČ JAK CO

Začínáme v jádru problému

Každé zadání podrobně analyzujeme. Důležitý vstup je pro nás vhled klienta, který nám přiblíží své odvětví, zkušenost se zákazníky a cíl, jehož chce dosáhnout. Soustředíme se v první řadě na Proč. Proč nefunguje stávající řešení, proč chce klient cíle dosáhnout, proč uživatelé hledají změnu. Teprve poté hledáme vhodný způsob a řešení, které splní byznysové požadavky i očekávání uživatelů.

Group 3 PROČ JAK CO

Jak probíhá tvorba digitálních produktů

Workshop s klientem

Základní vstupy od zadavatele, sales & marketing oddělení, zákaznické podpory, nastavení společných očekávání

Co si chceme ověřit u uživatelů?

UX výzkum a validace konceptu

Po workshopu připravíme scénář pro UX výzkum a ověřujeme si informace u reálných uživatelů a cílové skupiny

Agilní projektové řízení

Návrh a spuštění MVP verze

Definujeme Minimum Viable Product, který spustíme co nejdříve, abychom mohli sbírat data a odvíjet od nich další rozhodnutí

Sběr dat + Iterace s klientem

Data driven design & Agilní vývoj

Na základě datových vstupů z MVP přidáváme další hodnotné funkce, pro klienta i uživatele, a optimalizujeme spuštěné řešení

Testování a optimalizace

Konzistentní Scalling projektu

Když je klient připraven a máme dostatek dat z analytiky a testování, projekt udržitelně rozšiřujeme až po finální produkt

Analytika a Hodnocení výsledků

Další marketingové aktivity

Spuštěný digitální produkt podpoříme dalšími vhodnými marketingovými aktivitami, zejm. výkonnostními online kampaněmi (PPC, social kampaně) nebo outdoor reklamou, a dále ho rozvíjíme

Každý klient i projekt jsou unikátní

A moc dobře si to uvědomujeme. Každé řešení proto navrhujeme custom na míru a proces přípravy projektu přizpůsobíme termínům i rozpočtu klienta. Nepoužíváme šablonová řešení. Pro klienta jsme proaktivním partnerem, který vždy doporučí nejvhodnější cestu, ne tu nejdražší nebo nejnáročnější.

Případové studie
Metodiky

Metodiky

Design Thinking, Human Centered Design, Material Design

UX/UI design

UX/UI design

UX výzkum, Design workshops, Low & High Fidelity Prototyping, Audity

Technologie vývoje

Technologie vývoje

React, Javascript, Node.js, Next.js, PHP, HTML/CSS, Custom CMS

Online marketing

Online marketing

PPC, Social kampaně, Google Ads, SEO optimalizace, reporting

Naše hodnoty a pravidla

  • Dodávat včas ve stanovený termín
  • Neslibovat, co nedodržíme
  • Transparentně komunikovat ve všech fázích projektu
  • Respektovat čas a rozpočet klienta
  • Řídit se daty, ne domněnkami
  • Vzdělávat klienta a předávat mu odborné know-how
  • Budovat dlouhodobé vztahy a spolupráci s klientem

Jste připraveni realizovat svůj projekt?